senzor1
 • LCD zaslon visokog kontrasta
 • potrebne informacije lako uočljive
 • zvučni signal
 • zaslon uparen sa 4, 6 ili 8 senzora
 • pruža kontrolu udaljenosti i prepreka
 • software jednostavan i pristupačan korisnicima
senzor2
 • otkrivanje prepreka od 15-250 cm
 • rad u intervalima po 1 cm
 • VSS – senzor brzine kretanja
 • osigurava točan i siguran rad prednjih senzora u lošim vremenskim uvjetima
 • prijava pokvarenog senzora
senzor3
 • obojivi senzori u boju odbojnika vozila
 • višesmjerni pogled na zaslonu
 • opcija prikazivanja senzora koji očitava prepreku
 • vodonepropusni sustav za sve vremenske uvjete
 • 25 mm promjer senzora
 • radni pojas: 9-16 V
 • odobrenje za međunarodnu E klasu