Cestovna navigacija


Doživite prednosti sigurne cestovne navigacije, kako po autocestama, glavnim gradovima, tako i po lokalnim putevima i ulicama. GPS navigacija pruža vožnju bez stresa, za vas pronalazi točnu adresu i kućne brojeve. Vodi vas do vaših omiljenih restorana ili hotela na području gdje se trenutno nalazite.

Glasovno navođenje pojednostavljuje vožnju, a putno računalo daje sve potrebne informacije o vremenu dolaska i prijeđenom putu. Iz široke ponude odaberite uređaj koji najviše odgovara vašim potrebama, koji posjeduje kartografiju koju vi želite, ili prikaz zaslona koji vam se najviše sviđa.

 

gps1

 

Ručna navigacija

Za sve osobe kojima priroda pruža zadovoljstvo ili im je snalaženje u prirodi posao, topografske detaljne karte u prijenosnom uređaju će olakšati život.

Detaljan prikaz cesta, ulica i puteva, te nadogradnja karata čine prijenosne navigacije vrhunskim uređajem za snalaženje.

Nautička navigacija

Kvalitetan dizajn i maksimalna funkcionalnost privući će pažnju svakog nautičara. Auto Guidance funkciju koja predlaže optimalnu rutu do željenog odredišta poštujući pri tom sva pravila pomorske navigacije dovest će vas sigurno do odredišta. Satelitske snimke ili bazne karte. Gradovi uz obalu su pokriveni cestovnom mrežom te sadrže mnoštvo POI točaka. Snimke iz zraka raznih marina, luka i lučica.

 

Kartografija

Karta sadrži detaljnu cestovnu mrežu gradova i regija ovisno o pokrivenosti karte, ili topografske sadržaje. Napredak u vizualizaciji navigacije postignut je unosom tlocrta zgrada u gradskim područjima. Opcija dodavanja putnih vodiča i POI točaka za pojedine regije. Mogućnost kupovine karata na CD-u ili SD kartici.